Julio 22
Balneario Punta Salinas

Balneario Punta Salinas

Julio 29
La Guancha, Ponce

La Guancha, Ponce

Agosto 5
Plaza de Aibonito

Plaza de Aibonito